Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 101. Yılı

 27 Aralık 1919'dan 30 Aralık 1919'a: Büyük  Gurur   27 Aralık 1919... Bugünün sabahında bütün Ankaralıları davul ve zurna sesleri ayaklandırır. Öğleye varmadan herkes sokağa dökülür. Aslında bir haftadan beri Ankara'nın kasabalarından ve köylerinden atlı ve yaya çok sayıda Seymen ile kalabalık bir halk grubu Mustafa Kemal Paşayı karşılamaya gelmiştir. Bu tarihte benzerine az rastlanır bir kalabalıktır.   Kurtarıcının 27 Aralık 1919'da karşılandığı yer, Dikmen sırtlarıdır. Mustafa Kemal Paşa ülkeyi kurtarmak için kişisel kararlılığı kitlesel direnişe dönüştürebilecek ortamı Ankara'da bulmuştur. Bu önemli gün, bir lidere, bir vatan kurtarıcısına olan sevginin, desteğin tüm dünyaya gösterildiği emsalsiz bir gündür. 27 Aralık aynı zamanda Ankaralıların geleceğe bir mirasıdır...   Ankara; Anadolu'nun sönmeyen bağımsızlık ve özgürlük ateşini taşıyan insanların kentidir. Milli Mücadelenin başlangıç günlerinde Ankaralılar tarihlerinden gelen güçlü bir önsezi ve inançla Mustafa Kemal'i coşkulu bir biçimde karşılamışlar ve Kurtuluş Savaşı'nda ve devrimler sırasında da verdikleri olağanüstü destekle Atatürk'ün gönlünde müstesna bir yer kazanmışlardır. Bu değeri Mustafa Kemal "Ankara'nın ve Ankaralıların benim gönlümde bambaşka bir yeri vardır." sözleriyle ifade etmiştir. Ankara aynı zamanda Cumhuriyet'in sembolü ve ülkenin geleceğinin simgesi olmuştur.   Bu tarihi günün üç gün sonrasında, tarihler 30 Aralık 1919'u gösterdiğinde Ankara Sultanisi'nde de bir hareketlilik vardır. Mustafa Kemal ve Heyet-i Temsiliye, Taş Mektep'i ziyarete gelmektedir. Burada Mustafa Kemal'in yaptığı konuşmada  '' Vatan sizden görev beklediği zaman koşarak acele edeceğinizden eminim'' sözü ile Taş Mektep'in öğrencileri akın akın vatan savunmasına koşar. O sene mezun vermez... Bu büyük mücadele bizzat Mustafa Kemal'in okulumuza hediye ettiği sancakla taçlanmıştır.   Bugün bu özel ve kıymetli günlerin 101.yılı. Yüreğimizde aynı heyecan ve vatan sevgisiyle bir kez daha sesleniyoruz: Hoş geldin Paşam... Vatan bize emanet...   30 ARALIK 1919 MUSTAFA KEMAL PAŞANIN OKULUMUZA GELDİĞİ ZAMAN YAPTIĞI KONUŞMA   Öğrenci efendiler,   Biliyorsunuz ki vatanımızın önemli bir bölümü, bugün düşman işgali altındadır. bağımsızlığımız tehlikededir. Eminim ki, Osmanlı Sultanlığı'nın kurucusu Sultan Osman'ın ve bütün kahraman dedelerimizin ruhları şu anda, şu çatının altında uçuşmakta; bizlerden vatanımızın kurtarılması ve ulusal bağımsızlığımızın korunması için özveri istemektedirler. Aslında asil Türk ulusu, düşmanın işgali ve ulusumuza uyguladığı kıyımlar karşısında tek bir vücut halinde coşmuştur.   İçinde bulunduğumuz ulusal mücadelenin yüce ereği ve ulusal istencin temel amacı; bağsız, koşulsuz olarak ülkemizin bağımsızlığı ve kurtarılmasıdır.   Asil ulusumuz, yurdumuzun temiz bağrına kadar sokulmuş düşman karşısında, bu amacın gerçekleştirilmesi için kanını akıtmaktadır.   Öğrenci efendiler,   Sizler ulusal çıkarlarımızın bilincinde olan birer aydın sayılırsınız. İçinde bulunduğumuz tehlikeli durumu sizlere açıklamayı gereksiz bulurum. Gerçi güçlükler çok büyüktür. Fakat bezginliğe düşmemek gerekir. Ulusta ve gençlikte savaşma istenci sürdükçe, her türlü güçlük göğüslenecek ve saldırganlar kutsal vatanımızın bağrında yenilip, bozguna uğrayarak kutsal topraklarımızdan kovulacaktır.   Ulusal sınırlarımız içinde, tam bağımsız olarak yaşayacağız. Buna güvenerek, iç rahatlığıyla çalışınız. Vatan sizden görev beklediği zaman, koşarak acele edeceğinizden eminim.   MUSTAFA KEMAL PAŞA   30 ARALIK 1919

Be First to Post Comment !
Yorum Gönder