Featured Posts Slider

Image Slider

Hemoglobinpatiler

 Hemoglobinpatiler

Sfingomiyelin ve fosfotidilkolin dış

PS ve fosfotidiletanolomim iç

Asimetrik dağılım flippaz

Bazlı parçalama saponin

Hemoglobin S 6 glutamin valin

Hemoglobin C 6 glutamin lizin tedavi gerekmz

Ortak özellikleri polimerleşme

Hemoglobin D D-punjap 121 glutamin asit glutamin Hindistan

Hemoglobin E 26 glutamik asit Lizin

En yaygın beta zinciri varyantı

Taylandda görülür HPLC kullanılarak tespit edilir

Hemoglobin H Alfa talasemi 4 beta zinciri

Hemoglobin Barts 4 gama protein doğumdan sonra kaybolur

Genelde 3 gen delesyonu var

4 olursa Hidrops fetalis var Kemik iliği nakli lazım


Demografi talasemi akdeniz bölgesi plasmodium falciparum ile paralellik gösterir

%5 alfa talesemi %1.5 beta talesemi


Kromozom 11 Beta talesemim

Kromozom 16 alfa talesemi


Homozigot Beta 0 Hb A üretmez

B kısmı eksiklik Hb A da azalmaya neden olur


alfa 1 veya alfa ikiden herhangi biri azalırsa üretim devam eder alfa+ olarak gösterilir

Hiçbiri üretilmezse alfa0 olarka gösterilir

alfa T üretim azalması


Beta talesemilerde


Kemik iliği eritroid öncüllerinin ölmesi Etkisiz eritropoez denir


6 aylıkken asemptomatik HbF baskın

1 yaşına kadar ortaya çıkar


Rbc ler mikrositik ve hipokromotiktir


Transfüzyon tedavisi talesemi majörler için seçenektir


Beta talesemi intermedia

 alfa ve betanın dengesiz üretilmesi


Alfa talesemi

alfa1 ve alfa2 de büyük delesyonlae var baskın gen kusuru