Featured Posts Slider

Image Slider

Hişt Sessiz


Aynılık ayrılığın aykırısıdır. 
Ay gecenin güneşi
Ay güneşin batışı
Işık karanlığın olduğu yerde bitiş
Biten her şey bir zamanlar doluydu 
Dolu olan asla boş değil
Değişmek de değinmek gibi değdi yüreğe 
Gömülür bu gözler bir kızıl kafaya 
Kaptan kafasını gömer yaşamak istediği adaya 
Her yer mutluluğun uzağında bir kızılla başlar 
Her gün bir öncekini bilir 
Sonra hep kızılı kalır. 

Kumsaka


Zaman yıkılmayacağım dediği zaman, 
Zamansız öldürürmüş. 
Ve hep hikayelerde anlatılırmış. 
Bay ve bayan diye ayrılırmış. 
Yaşadıkları bir an varmış. 
Sadece biri fazla ölüymüş. 
Aman amansızsa umursamaz. Saman alevi gibi aman. 
Belki bağladı durkuluğu. 
Durunluk ve sorunduk. 
Biz olarak bir sigara boğuluyor 
Kirli sakal batıyor güneşten önce 
Uyumadan önce elbiselerim kıyafetlerim oluyor. 
İki arada bir de derede her yerde vardır su 
Şartına bağlanma 
Belki de diye başlardı bağlaçlar 
Laçkalar çalkalar kusmuk kumsakı. 
Saka kumsaka. 
Büyüdük ama sen hâlâ geceleri kork durkuluğundan 
Bağırma başım sıvıya düştü yoğunluğu ağrıyan geceleri de desteler durdurmak derseler. 

Çankırı Şehrinin İsmi Nereden Geliyor

Çankırı isminin nereden geldiği;
İlkçağda "Gangra" kalesinin eteğinde kuruldu. Gangra’nın bir yerleşim merkezi olarak kuruluşu İ.Ö. 126 yıllarına rastlamaktadır. İsmini Gangra kalesinden alan Çankırı'ya yakın zamana kadar Çangırı ve Çenğiri deniliyordu.

Çankırı’nın adi; Önce Paphlagoniya, sonra Galatia’ya bağlanan Gangra kale­sinin adından türemiştir; Bu kelime Ga­lat dilinde keçi anlamına geldiği için, şehrin adının da «keçisi bol yer» anlamında olduğu; söylenir. Bu ad Türk egemenliği sırasında uzun süre Kângırı şeklinde ; kullanılmış, osmanlı devrinin sonlarına kadar resmî yazılış biçimi olarak kalmış, Cumhuriyet’ten sonra, öteden beri halk arasında kullanılan Çankırı adı 9 nisan 1925’te Türkiye Büyük Mil­let Meclisi’nce resmen kabul edilmiştir. Roma egemenliği, ‘sırasında şehre verilmiş olan Germanikopoiis adı ise uzun ömürlü olmamıştır.