Featured Posts Slider

Image Slider

Boyunda Piragow Açısı Nedir?

 


Vena cava süperior boyunda devam eder sonra;

Vena brachiocephalica sinistra dextra olarak devam eder;

Vena subclavia

Vena jugularis externa interna :

Bunların köklerinin oluşturduğu 360 dereceye PİRAGOW AÇISI DENİR.