Featured Posts Slider

Image Slider

Klavyem için kısayol tuşlarını nasıl yeniden atayabilirim?

 

Çalışma tarzınıza daha uygun olması için farklı komutlar, kısayollar veya Microsoft Fare ve Klavye Merkezi özelliklerine erişmek için bazı tuşları yeniden atayabilirsiniz.

Not: Bu sihirbazda listelenen seçenekler, seçili olan tuşa göre değişir. Örneğin, Windows tuşunu yeniden atayamayacağınızdan kullanılabilir tek seçenek bu tuşu devre dışı bırakmaktır.

Bir tuşu yeniden atamak için

 1. Microsoft Mouse ve klavye merkeziniindirin ve yükleyin.

 2. Yapılandırmak istediğiniz klavyeyi bağlayın.

 3. Başlangıç  düğmesini ve ardından Microsoft Fare ve Klavye Merkezi’ni seçin.

 4. Görüntülenen tuş adları listesinden yeniden atamak istediğiniz tuşu seçin.

 5. Yeniden atamak istediğiniz tuşun komut listesinde bir komut seçin.

Hemoglobinpatiler

 Hemoglobinpatiler

Sfingomiyelin ve fosfotidilkolin dış

PS ve fosfotidiletanolomim iç

Asimetrik dağılım flippaz

Bazlı parçalama saponin

Hemoglobin S 6 glutamin valin

Hemoglobin C 6 glutamin lizin tedavi gerekmz

Ortak özellikleri polimerleşme

Hemoglobin D D-punjap 121 glutamin asit glutamin Hindistan

Hemoglobin E 26 glutamik asit Lizin

En yaygın beta zinciri varyantı

Taylandda görülür HPLC kullanılarak tespit edilir

Hemoglobin H Alfa talasemi 4 beta zinciri

Hemoglobin Barts 4 gama protein doğumdan sonra kaybolur

Genelde 3 gen delesyonu var

4 olursa Hidrops fetalis var Kemik iliği nakli lazım


Demografi talasemi akdeniz bölgesi plasmodium falciparum ile paralellik gösterir

%5 alfa talesemi %1.5 beta talesemi


Kromozom 11 Beta talesemim

Kromozom 16 alfa talesemi


Homozigot Beta 0 Hb A üretmez

B kısmı eksiklik Hb A da azalmaya neden olur


alfa 1 veya alfa ikiden herhangi biri azalırsa üretim devam eder alfa+ olarak gösterilir

Hiçbiri üretilmezse alfa0 olarka gösterilir

alfa T üretim azalması


Beta talesemilerde


Kemik iliği eritroid öncüllerinin ölmesi Etkisiz eritropoez denir


6 aylıkken asemptomatik HbF baskın

1 yaşına kadar ortaya çıkar


Rbc ler mikrositik ve hipokromotiktir


Transfüzyon tedavisi talesemi majörler için seçenektir


Beta talesemi intermedia

 alfa ve betanın dengesiz üretilmesi


Alfa talesemi

alfa1 ve alfa2 de büyük delesyonlae var baskın gen kusuru

Boyunda Piragow Açısı Nedir?

 


Vena cava süperior boyunda devam eder sonra;

Vena brachiocephalica sinistra dextra olarak devam eder;

Vena subclavia

Vena jugularis externa interna :

Bunların köklerinin oluşturduğu 360 dereceye PİRAGOW AÇISI DENİR.

Willis Poligonu Willis poligonu veya çemberi, beyin ve çevresindeki dokulara kan sağlayan bir anastomoz. İngiliz hekim Thomas Willis'e (1621-1675) atfen isimlendirilmiştir.[1]

Yapı[değiştir | kaynağı değiştir]

Willis çemberi serebral dolaşımın bir parçasıdır ve aşağıdaki arterlerden oluşur:[2]

 • Anterior serebral arter (sol ve sağ)
 • Anterior komünikan arter
 • İnternal karotid arter (sol ve sağ)
 • Posterior serebral arter (sol ve sağ)
 • Posterior komünikan arter (sol ve sağ)

Beyni besleyen medial serebral arterler genellikle poligonun bir parçası olarak kabul edilmez.

Willis poligonu, önemli ölçüde anatomik varyasyona sahiptir. 1413 beyin üzerinde yapılan bir çalışmaya dayanarak, çemberin klasik anatomisinin beyinlerin sadece %34.5'inde görüldüğü bulunmuştur.[3]

Arterlerin kaynağı[değiştir | kaynağı değiştir]

Sol ve sağ internal karotid arterler, sol ve sağ karotis komünis arterlerinden kaynaklanır.

Posterior komünikan arter, internal karotid arterin bir dalı olarak terminal dallarına (anterior ve medial serebral arterlere) ayrılmadan hemen önce ayrılır. Anterior serebral arter, Willis çemberinin anterolateral kısmını oluştururken, medial serebral arter çemberin parçası kabul edilmez.

Sağ ve sol posterior serebral arterler, sol ve sağ vertebral arterlerin oluşturduğu baziler arterden kaynaklanır. Vertebral arterler ise subklavyen arterlerden kaynaklanır.

Anterior komünikan arter iki anterior serebral arteri birbirine bağlar.

Fonksiyon[değiştir | kaynağı değiştir]

Beynin arterlerinin Willis çemberine bağlı olması, serebral kollateral dolaşım içinde bir "bolluk" yaratır. Poligonun veya poligonu besleyen arterlerin bir kısmı tıkanır veya daralırsa, diğer kan damarlarından sağlanan kan akışı, serebral perfüzyonu yeterli düzeyde sağlayarak iskemi semptomlarını önleyebilir.[4]

Tıbbi önem[değiştir | kaynağı değiştir]

Anevrizma[değiştir | kaynağı değiştir]

Willis çemberinde rüptüre anevrizmaların en sık görüldüğü yerler işaretlenmiştir.

Subklavian çalma sendromu[değiştir | kaynağı değiştir]

Willis çemberinin getirdiği bolluk serebral perfüzyonun azalmasına da neden olabilir.[5][6] Subklavian çalma sendromundaüst ekstremiteye kan akışının korunması için Willis çemberinden kan "çalınır". Subklavyen çalma sendromu, aort tarafından beslenen ve aynı zamanda Willis çemberini vertebral arterler yoluyla besleyen bir arter olan subklavyan arterin proksimal stenozundan (daralması) kaynaklanır.[kaynak belirtilmeli
Willis Çemberi (poligonu), beyne ve çevresindeki yapılara kan sağlayan beynin tabanında bulunan halka benzeri bir arteriyel yapıdır. Serebral dolaşımın bir bileşenidir ve beş arterden oluşur.

Willis Çemberi nedir?

Willis Çemberi adını 400 yıl önce beynin tabanında bulunan arteriyel halkayı tanımlayan seçkin bir İngiliz doktor olan Thomas Willis’den alır. Willis, bu kan damarı halkasını tanımlayan ilk kişi değildi. Ancak bilimde sıklıkla olduğu gibi, bu kan damarları ağını kapsamlı bir şekilde tanımlayan ilk kişiydi.

Thomas Willis, birçok anatomik incelemesinin gösterdiği gibi, detay odaklı bir anatomistti. Kranial sinirleri titizlikle belgeledi ve Willis Çemberi’nin resmi tanımlamasına yol açtı.

Willis Çemberi, beynin tabanında (göz seviyesinin etrafında), beyin sapı ve orta beynin parçaları etrafında dönen bir yapıdır. Beyne ve komşu yapılara kan temini sağlar. Dolaşım anastomozudur (yani, arterler, damarlar veya arter ile ven arasındaki iki kan damarı arasındaki bağlantı (arteriyovenöz anastomoz)). Hipofiz bezinin sapını çevreler ve kanın beyne ve yakın yapılara dağıtılmasına izin verir.

Willis çemberi anatomisi

Willis Poligonu, serebral arteriyel daire veya Willis çemberi olarak da adlandırılır, beş ana arterden oluşur:

 • Dahili karotid arter (sol ve sağ)
 • Anterior serebral arter (sol ve sağ)
 • Anterior iletişimsel arter
 • Posterior serebral arter (sol ve sağ)
 • Posterior iletişim arteri (sol ve sağ)

Willis Poligonu, hipofiz sapını, optik yolları ve bazal hipotalamusu çevreler. Anatomik olarak, Willis Poligonunun her bireyde aynı olmadığı belirtilmelidir; insanların yaklaşık % 50’sinde anormallik olduğu bulunmuştur.

Beyne kan sağlamak için iki dolaşım dalı vardır. Dorsal aortun iki dalı beyne ve omuriliğe kan sağlar. Bunlar, beynin ön kısımlarına, serebral hemisferlere ve diensefalonun yapılarına (talamus ve hipotalamus gibi) kan sağlayan beynin iç karotid arterleri veya ön dolaşımıdır. Vertebral arterler posterior dolaşımı oluşturur ve beyincik, beyin sapı ve ponsların yanı sıra posterior ön beyin için kan sağlar.

Advertisement