Çankırı Şehrinin İsmi Nereden Geliyor

Çankırı isminin nereden geldiği;
İlkçağda "Gangra" kalesinin eteğinde kuruldu. Gangra’nın bir yerleşim merkezi olarak kuruluşu İ.Ö. 126 yıllarına rastlamaktadır. İsmini Gangra kalesinden alan Çankırı'ya yakın zamana kadar Çangırı ve Çenğiri deniliyordu.

Çankırı’nın adi; Önce Paphlagoniya, sonra Galatia’ya bağlanan Gangra kale­sinin adından türemiştir; Bu kelime Ga­lat dilinde keçi anlamına geldiği için, şehrin adının da «keçisi bol yer» anlamında olduğu; söylenir. Bu ad Türk egemenliği sırasında uzun süre Kângırı şeklinde ; kullanılmış, osmanlı devrinin sonlarına kadar resmî yazılış biçimi olarak kalmış, Cumhuriyet’ten sonra, öteden beri halk arasında kullanılan Çankırı adı 9 nisan 1925’te Türkiye Büyük Mil­let Meclisi’nce resmen kabul edilmiştir. Roma egemenliği, ‘sırasında şehre verilmiş olan Germanikopoiis adı ise uzun ömürlü olmamıştır.
Be First to Post Comment !
Yorum Gönder