Reklam Dünyası ve Gerçek Dünya


Günümüzde zengin fakir ayrımı, doğu batı kültür kıskançlığı, yabancı yerli kültür kıyaslaması her şey reklama dönmüş durumda. Sosyal medyadaki yargı ve düşüncelerimizde maalesef bu çatışmalara katılıyoruz ve bir inek sürüsü halinde yönelimler gerçekleştiriyoruz. Bu durum hem yaşamımızı hem de dünyaya bakış açımızı kapitalizm çevresinde döndürüyor.


Reklamda gördüğümüz bir yemekle mutlu olacağımızı ya da ferrarisi olanın yeni bir hayata tutunacağı fikrini hayatımızın merkezine koyuyoruz. Temel ihtiyaçların fiyatı arttıkça yaşam kalitesi artmıyor. Yaşam kalitesini arttıran şey geçmişte ve gelecekte duygularla bulunduğunuz noktadır. Günümüzde durağan bir hayat sürerken biz hâlâ aynı kişilikte ısrar ediyorsak hiçbir şey değişmemiş demektir.


Hayatımızdaki tüm kararları biz mi veriyoruz yoksa bozulan bir ürünümüz için globalleşmiş markalara muhtaç bir köle miyiz? Bu sistemi değiştiremeyiz ve geçmişe de dönemeyiz. Tek yapmamız gereken sisteme hükmeden kişi olmak. Ve sadece sevdiğimiz işle uğraşmak.

Bu sistemin dışına çıkamayız ama bu sistemi yönetebiliriz. Artık medyanın yönetimlerine inanmayın. Kendi kararlarınızın farkına varın. Bu işe Facebook ve İnstagramı kapatarak başlayabiliriz. Sosyal medya ABD seçimlerini etkilemişse bizim yaşamımızı etkilemez mi?
Reklam Medyası


Medya iletişim sistemlerine verilebilecek en genel addır ve tüm kitle iletişim elemanlarını içine alan bir kavramdır (Nalçaoğlu, 2003: 43). Reklam medyası denilen kavram da, üretilen kültür ürünlerini insanların yaşam alanlarının içine, evlerine, oturma odalarına kadar taşıyan, bireylerin yetişmesinde ve yaşam biçimleri üzerinde en az kanaat önderleri kadar etkili olan bir olgudur (Erdoğan ve Akbulut, 2009: 107


Medya aracılığıyla gerçekleşen kitlesel iletişimde her kesimden vatandaş bütün haberlere, bilgilere ve resimlere ulaşabilir ve bu iletişim zamandan ve mekandan bağımsız şekilde gerçekleşmektedir. Mesajları alan bireylerin tepkileri kısıtlanmış ya da geciktirilmiş durumdadır ve medya mesajlarının kendine has bir gerçeklik boyutu vardır (Ankaralıgil, 2009).


Bugün dünyada reklam medyaları gelişen ve değişen etmenler doğrultusunda geleneksel halinden geleneksel olmayan, yeni medya haline dönüşmüştür. Bu başlık altında, geleneksel reklam medyası ve geleneksel olmayan reklam medyası değişim süreçleriyle birlikte anlatılacaktır.


1. Geleneksel Reklam Medyası


Gazete, dergi, televizyon, radyo gibi haber, eğlence ve eğitsel içeriğin yanında reklamları da geniş kitlelere ulaştıran mecralar geleneksel medya olarak adlandırılmaktadır. Geleneksel medya geniş bir kitleye ucuza erişim imkanı sağlamaktadır. Her aracın belli bir bölümünü izleyen özel bir kitleye, örneğin belli gazeteden ziyade köşe yazarını takip edenlere hitap edebilmektedir. Geleneksel medya ayrıca, izler kitlesinde büyük bir güven ve saygınlık duygusu uyandırmıştır. Geleneksel medya kaynaktan okuyucuya, izleyiciye,dinleyiciye doğru işleyen tek yönlü iletişim biçimine sahiptir (Suher ve diğerleri, 2012: 114).


1.1. Televizyon ve Radyo


Medyanın sevgilisi konumunda bulunan televizyon çok hızlı ve evrensel bir araçtır. İnsanlara etkileme konusunda tartışılmaz bir güce sahiptir. Temelde radyo gibi eğlence medyası olan televizyonun gelenekleri farklıdır. Çünkü insanlar, televizyonu açtıklarında, bir gazete ya da bir dergiden beklediklerinden daha ayrı şeyler beklemektedirler o ‘küçük ekrandan’.


Öncelikle eğlenmektir amaçları, günlük sorunlardan uzaklaşmak, gülmek isterler, değişik heyecanlar ararlar. İşte bu nedenle, görüntü, ses ve devinimi bir arada kullanarak izleyiciyi içine çeken ve onu duygusal olarak görüntüdeki olayın katılımcısına dönüştüren televizyonda yayınlanan ve başarılı olarak nitelendirilebilecek bir reklamın içeriğinde gizli bir şov özelliği bulunmaktadır. Televizyon bu etkiyi yalnızca on beş ile altmış saniye süren reklamlar aracılığıyla yaratmaktadır (Sa1.2. Gazete ve Dergi />

Güncel olaylardan bahseden ve yazılı bir araç olan gazete, basılı araçların başında gelmektedir. Basılı medya toplumla çabuk, güvenilir ve sürekli bir iletişim kurmak için en temel kaynak olarak görülmektedir. Bu özelliği nedeniylede günlük yaşamın vazgeçilmez aracıdır. Günümüzde gazetecilik farklı kitle iletişim araçları ile de yapılmakla birlikte ‘geleneksel gazetecilik’ varlığını sürdürmektedir (Bıyık, 2007: 16)Diğer Reklam Ortamları


Bunlar basılı ve yayın yapan reklam ortamlarının dışında kalan reklam araçlarıdır. Fuarlar, açıkhava reklam araçları, doğrudan postalama, sinema, el ilanı, katalog, broşürler ve satış yeri reklam malzemeleri olarak sınıflandırılabilecek olan bu reklam araçları, başlı başına bir reklam kampanyasının reklam ortamı olarak değil, bir reklam kampanyasında ana reklam ortamını destekleyen reklam araçları olarak kullanılmaktadırlar (Doğan, 2006: 30).


2. Geleneksel Olmayan Reklam Medyası


Geleneksel olmayan medya, reklam mesajını medya teriminin alışık olunan anlamı dışındaki mecralarda yaymaktadır. Alışveriş arabalarının arkalarına yapılan reklam uygulamaları, alışveriş merkezleri, havaalanları ve metro istasyonlarındaki reklam mecrası olarak kullanılan LCD televizyonlar, hipermarketlerde zemine yapıştırılan reklam uygulamaları geleneksel olmayan medya türlerine örnek olarak verilebilir.Geleneksel olmayan medya, reklamcıya tüketicilere erişmek için ihtiyaç duyduğu alternatif yollar sunmaktadır. Geleneksel olmayan medyanın sahip olduğu en büyük problem ise bu medyanın ölçülemiyor olmasıdır. Geleneksel olmayan medya ile ulaşılacak kişi sayısı kesin olarak bilinememektedir (Suher ve diğerleri, 2012: 110)..rı, 1999: 27).).

Be First to Post Comment !
Yorum Gönder