Featured Posts Slider

Image Slider

Yaz Ayazı

Buzla tuz kıran üzgün adamı heder eder keder

Kafiye aramadan rastlantısal seven kalbe
Sıcak bir kahpe
Eserse bir bardak suyuna
Uçar gider
Kalsa donuk kadehinden
Baksa kanadı olmayan rüzgara
Kırık kanatlı bir kuşmuş meğerse yaz ayazı