Çinkonun Eksikliği ve Fazlalığı (Literatür Tarama)

 

TARAMA GEÇMİŞİ

 

Çinko Yüklemesinin Serum Çinko Kreatin Kinaz Laktik Asit ve Hemogram Değerleri Üzerine Etkisi Doç Dr Kadir Gökdemir Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı

Talasemi Minörlü Çocuklarda Çinko Düzeyleri Prof Dr Adalet Meral Güneş Tıp Fakültesi

Streptozotosin ile diyabet oluşturmuş akut yüzme egzersizi yaptırılan ratlarda çinko uygulamasının lipid peroksidasyonu ve laktat düzeylerine etkisi Prof Dr Mehmet Günay Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı

Postnekrotik sirozda serum ve idrar çinko düzeyleri ile aminoasit düzeyleri arasındaki ilişki Prof Dr Selim Karayalçın Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Demir eksikliği olan kadınlarda serum çinko düzeyinin değerlendirilmesi Prof Dr İsmet Aydoğdu İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi

Genç güreşçilerde egzersizin ve egzersizde çinko uygulamasının antioksidan aktivite üzerine etkisi Prof Dr Mehmet Günay Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı

Ratlarda farklı dozlarda uygulanan çinkonun çeşitli dokularda oksidan antioksidan sisteme etkileri Prof Dr Ayşe Bilgihan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Vücuttaki çinko emilim ve dağılımına kalsiyum ve demirin etkisi Doç Dr Sami Aydoğan Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Çinko ilaveli yemle beslenen ratların dalak dokusunda mineral madde profilinin araştırılması Yrd Doç Dr Dide Kılıçalp Kılıç Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Çinko Eksikliğinin karbonik anhidraz enzim aktivitesi ve kan parametreleri üzerine etkisi Doç Dr Sami Aydoğan Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Okul öncesi çocuklarda diyetle alınan çinkonun saç serum idrar çinko düzeyleri ile büyüme ve gelişmeye etkisi Doç Dr Perihan Aslan Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Demir Eksikliği ile demir çinko eksikliğinde hücresel bağışıklık Prof Dr Ayhan Çavdar Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Düzce ili Yığılca ilçesinde okul çağı çocuklarında anemi ve çinko eksikliğinin değerlendirilmesi Yard Doç Dr Hakan Uzun Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi

Geçiş dönemindeki süt ineklerine rasyona ilaveten organik çinko verilmesinin bazı verim ve kan parametreleri üzerine etkisi Prof Dr İsmail Bayram Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

 

 

 

 

 

 

FİKİRLER

 

 

Her maddeni fazlası toksik etki yarattığı gibi çinkonun da eksik ve fazlalığı toksik etki yaratır ama eksiklikleri ciddi anlamda insan hayatını olumsuz etkiler ve vücut içindeki miktarı az olduğu için de az miktarları bile toksik etki yapıp öldürebilir bence.

Çinko ve multivitaminin birlikte alımı ishal tedavileri için kullanılabilir. Çinko desteği alan çocuklarda vücut ve kas kütlesindeki artış diğerlerine göre daha fazla olmuştur.

Demir eksikliği görülen kadınlarda çinko eksikliği de görülmüştür. İkisi arasındaki ilişki araştırılmalıdır.

Çinkonun kas hacmi ve büyümeye doğrudan bir etkisi var mı veya çeşitli etkenler mi buna neden oluyor saptanmalı.

 

 

MAKALE ÖZETLERİ

 

 

Çinko insan vücudundaki eser miktarda bulunan elementtir. Toplam 2 ile 3 gram arası değişen ağırlığı vardır. Bu miktarın önemli bir kısmı testis kemik pankreas böbrek karaciğer tırnak kan ve saçlarda bulunur. Çinkonun %63ü çizgili kaslarda bulunur. Kanda çinkonun %85i kırmızı kan hücrelerindedir. Eksikliğinde kalp ritmi kan basıncı ve cinsel organlarda bozukluklar ortaya çıkabilmektedir. Tip 1 ve 2 hastalarında çinko eksikliği görülebilmektedir çünkü çinko emiliminde sıkıntı ortaya çıkıyor bu hastalarda. Wasantwisutun yaptığı araştırmaya göre DNA ve protein sentezi için gereklidir. Eksikliğinde zeka geriliği ve Freudun bahsettiği psikoseksüel basamaklarda takılma görülebilir. Vücuttaki hemen hemen her hücrede çinko vardır.  Çinko desteği alanlarde ultraviyole ışıklara daha dayanıklı olduğu görülmüştür. Çinko alımı performansı geliştirdiği için çinko alımı hızlı kasılan kasların iyileşmesi ve gelişmesini hızlandırdığı belirtilmiştir. Çinko takviyesinin reaktif oksijen radikallerinin oluşumunu engellediğinin bildirilmesi çinkonun antioksidan sistemle ilişkisi bakımından oldukça önemlidir. Egzersiz yapmak vücuttaki çinko miktarını azaltır. Ankara Altındağ ilçesinde yapılan çalışmaya göre mikrobesin eksiklerinde ciddi miktarda  çinko eksikliği vardı. Artmış idrarla çinko atılımının nedenleri daha çözülememiştir. İdrar ve serum düzeyleri değerlendirilmiş aspartik asit valin ve sistemin idrar düzeyleri ile çinko atılımı arasında pozitif korelasyon oluşturmuştur. Kanserli hastalarda çinko ve kas hacimleri ölçüldü ve normal insanla büyük bir fark saptanamadı. Anemi ve Çinko eksikliği olan çocuklarda büyüme geriliği ölçüldü ve yaklaşık %15inde büyüme ve gelişim geriliği saptandı. İneklerde çinkonun  karaciğerde yağ asidi metabolizması üzerine etkisi vardır. Buzağılar için sütte uygun çinko hacminin 30 ppm olduğu öğrenildi. Sigara içenlerin kalp dokusuna bakıldı ve çinkoda anormallik görülmezken bakır ve kadmiyum oranının arttığı gözlemlenmiştir. Çinko eksikliği görülen bebeklerin %45inde hemoglobin eksikliği de görülmüştür. Kandaki kurşun sayısı ve çinko sayısıyla sperm sayısı arasında bir oran vardır.

Be First to Post Comment !
Yorum Gönder