Halk Sağlığının Matematiği

kaba ölüm her bin kişiden kaçı ölüyor

oranlarda hastalık bölü sağlık kız bölü erkek yap

hızlarda olay bölü tümü yapıyoruz

nedene özel ölüm hızlarında hastalık bölü yıl ortası nüfus 

bebek 1 yaşa kadar yani 365 güne kadar sayılıyor.

bebek ölüm hızı 1 yaş doldurmadan ölen bölü canlı doğum


bebeğin canlılık belirtileri 

(apgar)

activity kas tonusu

pulse nabız

grimace refleks

appearance cilt rengi

respiration solunum


neonotal 28 günlük bebek

erken neonotal 7 günlük bebek

geç neonotal 8 ile 28 arası

post neonotal 29 ile 365 arası

perinatal gebelik sağlığı ölçümü hesaplanırken tüm doğumlar ele alınır.

yaşa özel orantılı ölüm özel bölü tüm ölümler


Fatalite (Letalite hızı)

Hastalıktan ölen bölü hastalığa yakalanan

özel ölüm hastalıktan ölen bölü tüm ölümler


kaba doğum hızı 

canlı doğum bölü yıl ortası nüfus


genel doğurganlık hızı doğum bölü yıl ortası doğurgan karı

yaşa özel doğurganlık doğum bölü belli yaş karı sayısı

Doğurganlık ileri yaşlarda fazla ise, trizomi veya konjenital anomali riskleri hakkında ailelere bilgi verilmelidir.


toplam doğurganlık hızı hesaplanırken 15 49 yaş arası karıların 5er yıl aralıklı doğum hızları teker teker toplanır.


morbidite hastalık hızları:

prevalans hızı her 100 kişiden kaç kişi hasta oluyor

eski ve yeni kanser bölü toplam nüfus 

insidans yeni vaka sayısını verir 

yakalanan yeni kişi bölü risk altındaki nüfus( hasta olanları çıkar geri kalan risk grubudur)

 

Be First to Post Comment !
Yorum Gönder