Tıbbi Biyoloji: Hücre İskeleti ve Sitoplazma

 g aktin birleşerek f aktin oluyor

bu olaya polimerizasyon denir

tam tersine depolimerizasyon denir

f aktinin pozitif ucun her g aktini afinitesi fazla

negatif olmasının sebebi sitozolle bağlantılı olması

uzama fazında pozitif uca eklenerek atp ile bağlanarak uzar

pozitif atp ile yoğun negatif adp ile yoğun

denge oluşturmasına kritik konsantrasyon denir

CapZ pozitif uca bağlanır

tropomodülün negatife bağlanır kritik konsantrasyona gerek kalmaz poli ve depolimerizasyon dengeye ulaşır.

koşu bandı hareketinde pozdan negafa atp girip adp olarak uzar

profilin adpye yapışıp atp yapıp pozitif uca götürür adp aktif konsantrasyon sağlayarak boyunun  uzamasına yardım eder.

kofilin f aktini kırarak yeni kutuplar yapar ve daha çok uzatır

aslında adp atp fark olayı hareketi sağlar

flament oluşumunu engelleyenler

fallaidın mantar

sitakalazin 

latrunkilin sünger


miyozin kas hareketini sağlar bunu kas ünitesinde göreceğiz

mikrotübül tüp şeklinde yapı. MTler bükülmeye ve baskıya dayanıklı içleri boş bir boru. Ara filamentler çekmeye delinmeye dayanıklı hücreden kolay kolay ayrılmaz
mikroflament organel hareketini sağlar. mikrotübül kromozomu bir taraftan çeker.

silialara baktıklarında keşfetmişler. bir mt bulunduğu gibi birden fazla birleşik olabilir. 

a tübülün 

b tübülün

gama tübülün negatif uç için gerekli yapıyı oluşturur.a ve b tübülün heterodimer yapı oluşturur. protofilamentler üst üste biner. mt olur.


a tübülün gtp afinitesi fazla

b o kadar değil


b tübülün gdpden gelen enerjiyi a ile birleşirken oluşturur.
perisentroiler plazma bu bölgede sentroyollerde çekirdeklenme yapıyor.
37 derecede polimerizasyon başlar ama 4 derece düşse mtler protofilamentlere ayrışır.


tredmill koşu bandı olayı


taular aksonda bulunur map2ler dendritte bulunur.


kinezin ve diyezin antagonist taşırlar. her iki motor protein enerjiyi atpden karşılar. 


kinezin 1 negatif uçtan pozitif uca adım atarak gitmesini sağlar hareket antograt denir.  monodimerdir

kinezin 2 heterodimerdir. organelleri taşımayı sever

kinezin 5 mikrotübüllere bağlanır. antiparalel yapılanma denir ve kayma hareketi yapar bir şey taşımazlar

kinezin 13 alfa betaya bağlanıp parçalar


diyeninler basit yapılı değildir. yapıları özelleşmiş yapıdır. hangi hareketi tercih eder bilmiyoruz. diyenin çok farklı proteinleri - + ya taşır. dinaktin proteini ile yapar bunu.


Dynactinin ara molekülleri LIS1 VE NudE 


eğer bir mutasyon oluşursa ölümcül bir hastalığa neden olur.

hipertoni hipotoni kas spazmı olur

çok önemli maddeler transport edilemez. (özellikle beyinde)


kinezin golgideki vezikülleri membranea taşır. 

lizozomlar da kinezin molekülleri ile hareket ederler.


lizozomlar kinezinle çalışmasalardı negatif uçta kalıp golgide birikim olup depo hastalıklarından birine sahip olurduk.Be First to Post Comment !
Yorum Gönder