Featured Posts Slider

Image Slider

Bir Kişi


Bir aşk düşün ve artık sakın.
Gök burnunda iki yıldız.
İki fidandan iki güvercin çıkar mı?
Çıkacak onlarca söz arasından,
İki bulut firarda ve zehirli gök.