Featured Posts Slider

Image Slider

İnsan Ne için YaşarDostoyovski insan mutluluk için yaşar der.

Oscar Wilde göre insan aşk için yaşar.

İslam'a göre insanın yaşama amacını Allah belirler. İnsan Allah'a kulluk için yaşar.

İncil'e göre insan sevgi için yaşar vebunu tanrı verir.

Platon‘a göre bilginin en yüksek biçimine ulaşmaktır. Bu da “iyi ideası”dır. Tüm iyi şeyler değerini iyi ideasından alır.

Tolstoy :
 En önemli iş iyilik yapmaktır, çünkü insanın bu dünyaya gönderilmesinin tek sebebi budur.” Anladım ki insanlar kendilerini düşünerek yaşıyor gibi görünse de, hakikatte onları yaşatan tek şey sevgidir. Kim sevse, tanrıya yaklaşır; tanrı da ona yaklaşır. Çünkü O, sevgiyi yaratandır”.