Mahkûm


Kim bu adam ve karşında duran,
Yoksulluğa boyun eğip sevdada yanan?
Kim bu kirli sakalıyla belayı def eden,
Zulüme karşı dik duran?

Bir eşkiya olmuş.
Yüreğiyle tehditler saçıyor.
Kıyıda savruluyor.
Sirenler içinde yanıyor.

Önce,
Onu mapus sazında bulmuşlar.
Tellerini koparmışlar.
Yargılamışlar, mahkûm etmişler.
Onu yalanlamışlar.

Şimdi,
Mezar taşında,
Bir sigara izmaritinde,
Sigara dumanının ardından sürükleniyor.