Bir Gün

Bir gün daha uzun sürecek,
Diğer günler kısa.
Yarın ve dünü düşünemem.
Bugün daha da kısa.