Sabırdan Ziyade

Hicran düştü günün yağmurunda sokaklarıma.
Sadakatte sınır kalmadı, bende yok sabırdan ziyade.
Akşamüstüleri ay battı, güneş battı.
Sabırımdan bir damla kalmadı.

Koştum hayatı, aceleyle yaşadım yıllarımı birer birer.
Hayat gülmedi yüzüme bir kez olsun yıkanan ilkbahar yağmurlarıyla.
Gök delindi ben senden hazan istedim.
Dolu verdi yaz yağmurlarıma.
Güneş verdi rüzgarlarıma.
Sel verdi topraklarıma.
Sabırla bekledim mevsimleri.

Bir ağacın altında, bazen topraklarında.
Sabır ile mutlu kıldım hayatın gerçeğini.
Sadakatle hoş eyledim yapraklarını.
Sevgimle sevdim yıllarını.

Sabır ettim, ziyanla bakmadım hiç gözlerine.
İşte hayat güzel gözlerin için bu sabrım sana.
Ay aydın gecelerine; ve gündüzlerine aşkla, sevgiyle, tutkuyla.
Bir bedene daha girse gözlerim,
Tan vakti sana gönlümü bağışlardım.
Her yıl senin için bekliyor bedenim. Her ayın şefkatle, merhametle bereketleniyor ruhumda. Şefkat pınarlarından bir damla su için yaşıyor ömrüm.
Mutlu rüzgar, mutlu sel, mutlu hazan.
Hicran düştü günün rüzgarlarında sokaklarıma.